Dyrektor

Godziny przeznaczone dla interesantów.

Dyżury dyrekcji

Sekretariat (godziny przyjęć interesantów)

Biblioteka szkolna

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Logopeda

Gabinet medyczny

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 17:00