Szanowni Rodzice,

15 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowe. Wnioski przyjęcia dziecka należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabory -> Nabór do przedszkoli. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 25 marca 2022 r. do godz. 12.00.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie harmonogramu rekrutacji

Harmonogram rekrutacji