Biblioteka szkolna, czytelnia i ICIM znajdują się w głównym budynku szkoły na II piętrze, w sali nr 117 i 118

W bibliotece pracują: Urszula Bartnicka, Justyna Kosiarska, Irena Wojciechowska

 

“Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru;

w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.”

Kornel Makuszyński

 

                Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek 7.50 – 15.15
Wtorek 8.00 – 15.15
Środa Dzień bez wypożyczeń
Czwartek 7.50 – 15.15
Piątek 8.00 – 14.15