W każdym pierwszym tygodniu miesiąca – poniedziałek 17:00- 18:00.

Pozostałe dni zgodnie z tabelą poniżej: