Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu jest otwarta na potrzeby edukacyjne uczniów. Pracownicy szkoły dbają o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zapobiegając powstawaniu postaw agresywnych. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z rodzicami, tworząc przyjazną atmosferę i klimat zdrowej rywalizacji. Wobec wszystkich uczniów stosowana jest indywidualizacja procesu nauczania dla zapewnienia odpowiedniego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego wychowanków. Priorytetem jest stosowanie się do zasad wzajemnej życzliwości, poszanowania godności dzieci i dbania o ich dobro. Pamiętamy też o konieczności samorealizacji i asertywności, toteż w procesie nauczania eksponujemy zagadnienie kreatywności.

Szkolna biblioteka jest dobrze wyposażona i skomputeryzowana. Uczniowie, korzystający z jej zbiorów, mają do dyspozycji odpowiednią czytelnię. W ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza biblioteka została wyposażona w roku 2007 w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Mieści się w sali nr 115 w czytelni szkolnej. W jej skład wchodzą 4 stanowiska komputerowe wraz z jej oprogramowaniem, system Vista Busines, Office 2007 oraz oprogramowanie edukacyjne. Celem projektu jest więc zwiększenie dostępu nauczycieli i uczniów do nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych, jak również umożliwienie im zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez Internet oraz informacji multimedialnej poza systemem klasowo – lekcyjnym. Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętej edukacyjnej i pedagogicznej informacji, udostępnianej w zasobach internetowych. Udzielamy także elektronicznej informacji na wyszukiwane tematy.

W szkole działa gabinet pomocy przedlekarskiej, logopedycznej i terapii pedagogicznej. Dwie sale gimnastyczne i jedna do gimnastyki korekcyjnej umożliwiają prawidłowe prowadzenie zajęć sportowych. Dobrze funkcjonuje świetlica szkolna, która obejmuje opieką również dzieci przychodzące doraźnie. Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele. Przez kilka godzin dziennie otwarty jest sklepik szkolny. Poprawiły się warunki pracy w naszej szkole. W okresie od czerwca do września 2008 roku zostały wymienione wszystkie okna i drzwi wejściowe.

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania i rozwoju osobowościowego poprzez organizację konkursów z nagrodami, które zapewnia dyrektor i sponsorzy. Prowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: gimnastykę korekcyjną, zajęcia z treningu myślenia i koncentracji dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe. Szczególnie dużą popularnością wśród uczniów klas IV-VI cieszą się imprezy organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach „Sportu dla Jasia i Małgosi”. Z kolei, z myślą o najmłodszych organizowana jest impreza pod nazwą „Sport dla Jacka i Agatki”. Szkoła aktywnie uczestniczy w organizowaniu różnego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Należy tu wymienić festyn rodzinny i półkolonie.

Zarówno młodsi jak i starsi chętnie biorą udział w zajęciach zespołów: tanecznego i muzycznego. Inne formy zajęć pozalekcyjnych stanowią koła zainteresowań: języka polskiego, matematyki, plastyki, teatralno-recytatorskie i teatrzyk, a także koło przygotowujące uczniów klas szóstych do egzaminu sprawdzającego, również kluby odrabiania pracy domowej.

Nasi podopieczni mogą działać w organizacjach szkolnych: Związku Harcerstwa Polskiego, Lidze Ochrony Przyrody. Klubie Młodych Ekologów, Polskim Czerwonym Krzyżu, Szkolnym Klubie Europejskim, mogą oszczędzać w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Zapewniamy naukę języka angielskiego od klasy pierwszej. Naukę informatyki prowadzimy w pracowni informatycznej, która powstała w grudniu 2005 roku. Pracownia została wyposażona w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażona jest w 10 komputerowych stanowisk uczniowskich, komputer serwer oraz laptop. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi projektor multimedialny, skaner oraz drukarka laserowa. Pracownia posiada stałe łącze do Internetu. Dostęp uczniów do niedozwolonych treści w Internecie chroniony jest za pomocą programu „Opiekun Ucznia”. W sali komputerowej odbywają się zajęcia z informatyki dla uczniów klas IV-VI, spotkania koła informatycznego oraz posiedzenia członków rady pedagogicznej.

Współpracujemy z: Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, Komendą Główną Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkolnym Związkiem Sportowym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Młodzieżowym Domem Kultury im. H. Stadnickiej przy ulicy Daszyńskiego, Parafią pod wezwaniem Chrystusa Króla na „Gołębiowie I”, Klubem Osiedlowym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Skorupki 1, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu i filią M.B.P na Gołębiowie, Domem Opieki Społecznej przy ul. Struga. Bardzo często nasza szkoła promowana jest w mediach tj. lokalnej prasie i telewizji kablowej „Dami”, a przede wszystkim na stronie internetowej www.psp24.radom.prv.pl. Nasza witryna pojawiła się w lutym 2007 roku, a w kwietniu zdobyliśmy tytuł „Szkoły Miesiąca” i I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Portalu Interkl@sa. Jesteśmy jedyną szkołą w Radomiu, która uzyskała tak wysoką lokatę.

Od września 1999 roku zmienił się układ organizacyjny na terenie naszej placówki. Część sal dydaktycznych, korytarzy i obiektów sportowych przekazaliśmy na potrzeby ówczesnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących VII L.O. W 2008 roku zaś oddaliśmy nowo powstałym oddziałom Przedszkola Publicznego nr 1 budynek nauczania zintegrowanego.

We wrześniu 2008 roku zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla pięcio- i sześciolatków odbywały się już w głównym budynku naszej szkoły: na II piętrze, w salach nr 219 i 221. Klasopracownie zostały odnowione, pomalowane i dostosowane do potrzeb dzieci wieku przedszkolnym. Szatnie dla najmłodszych znalazły się w wydzielonych boksach. Toalety przebudowano wg nowoczesnych standardów.

W grudniu tegoż roku powstał przy naszej placówce kompleks boisk „Orlik”. Nowoczesna infrastruktura sportowa została udostępniona dzieciom i młodzieży w celu aktywnego uprawiania sportu. W skład obiektu wchodzą, m.in.: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, a także wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. „Orlik” służy nie tylko uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, ale również młodzieży z VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Mogą z niego korzystać także wszyscy mieszkańcy osiedla Gołębiów I.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęto w naszej placówce termomodernizację. Prace remontowe objęły: wymianę okien i drzwi wejściowych, docieplenie ścian, malowanie elewacji, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropów. Dokonano również wymiany instalacji odgromowej. Sprawą priorytetową było wykonanie remontu kapitalnego segmentu sportowego, a więc wymiany nawierzchni sportowej oraz przebudowy sanitariatów (prysznice, szatnie).

Od września 2010 roku uczniowie naszej szkoły mogą się bawić, uczyć i efektywnie spędzać czas w „sali zabaw”, powstałej dzięki programowi „Radosna szkoła”.

Z własnych środków odnowiliśmy i odświeżyliśmy jedną z sal, a ze środków budżetu państwa (11 900 złotych) wyposażyliśmy ją w kolorowe i różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Nowe miejsce zapewnia dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki nauki, zabawy i wychowania.