DYREKTORZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W RADOMIU im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Dyrektor

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu.

  Wicedyrektorzy

  Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu, nauczyciel biologii.

   dr Beata Trzpil – Zwierzyk Wicedyrektor

   Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu, nauczyciel matematyki i informatyki.

    mgr Olga Skrok Wicedyrektor