Gabinet logopedy szkolnego mieści się na I piętrze w sali nr 316

Edyta Prokop

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.00 – 16.00 8.00. – 14.00 12.00– 16.00 9.00 – 14.00 8.00 – 11.00

            Zadania logopedy:

–  Przeprowadzanie badań przesiewowych, których celem jest ustalanie stanu mowy uczniów.

  – Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej.

  – Kierowanie na badania specjalistyczne do laryngologa, foniatry, ortodonty, psychologa (w uzasadnionych przypadkach).

  – Prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.

  – Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

  – Pedagogizacja rodziców.

  – Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i pielęgniarką.

  – Współpraca z logopedami zatrudnionymi w szkołach i poradniach.

  1. Zestaw ćwiczeń narządów artykulacyjnych przygotowujących do artykulacji głosek szumiących (sz, ż, cz, dż)
  2. Zestaw ćwiczeń narządów artykulacyjnych przygotowujących do wywołania głoski r
  3. Czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka