Szanowni Rodzice,

8 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. Zgłoszenia/wnioski przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabory -> Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 1 kwietnia 2022 do godz. 15.00.

15 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowe. Wnioski przyjęcia dziecka należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabory -> Nabór do przedszkoli. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 25 marca 2022 r. do godz. 12.00.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27

więcej informacji na stronach w kategorii rekrutacja.