Szanowni Rodzice,

1 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. Zgłoszenia/wnioski przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 20 marca 2023 do godz. 15.00.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rekrutacji i harmonogramu

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Wydzielony harmonogram rekrutacji