ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

RELIGIA

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

TECHNIKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

DORADZTWO ZAWODOWE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

REWALIDACJA

LOGOPEDA SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA