Kategoria: Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do Publicznej Szkoły Nr 24 w Radomiu.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2023/2024

Szanowni Rodzice, 27 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowe. Wnioski przyjęcia dziecka należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabory -> Nabór do przedszkoli. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27 Uchwała Rady Miejskiej […]

Zobacz więcej

Nabory do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej (post przypięty)

Oddziały przedszkolne Szanowni Rodzice, 2 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Wnioski przyjęcia dziecka należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/radomprojekt/default.aspx. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27. Pliki do pobrania: Uchwala-Rady-Miejskiej-w-sprawie-kryteriow-rekrutacji-do-oddzialow-przedszkolnych.pdf […]

Zobacz więcej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniach od 12 marca, od godz. 8.00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy dostarczyć do szkoły w zaklejonej kopercie do 26 marca 2021, do godz. 12.00. Urna na powyższe dokumenty znajduje się przy wejściu nr 1. Od 31 marca od godz. 10.00 do 14 kwietnia, od godz. 13.00 należy dostarczyć formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów […]

Zobacz więcej

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I

Prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do klasy I szkoły podstawowej zaakceptowanych w przebiegu rekrutacji otwartej. Wyniki rekrutacji otwartej dostępne są na stronie oświata w Radomiu lub bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Radomiu. Oświadczenie należy złożyć do dnia 18.05.2020 r do godziny 15:00. Pobrane oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psp24.radom.pl Wzór oświadczenia do pobrania

Zobacz więcej