Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I

Prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do klasy I szkoły podstawowej zaakceptowanych w przebiegu rekrutacji otwartej. Wyniki rekrutacji otwartej dostępne są na stronie oświata w Radomiu lub bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Radomiu. Oświadczenie należy złożyć do dnia 18.05.2020 r do godziny 15:00.
Pobrane oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psp24.radom.pl

Wzór oświadczenia do pobrania