Zachęcamy do dokonywania wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu.

Numer konta bankowego Rady Rodziców :
PKO S. A.
80 1240 3259 1111 0000 2989 3067

Przewodniczący Rady Rodziców
Radom 03.12.2019 r.