NR

 

TYTUŁ PROGRAMU PRZEDMIOT AUTOR PROGRAMU REALIZACJA Data dopuszczenia
1/18/19 „Wokół przedszkola” –program wychowania przedszkolnego wychowanie przedszkolne M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, J. Lendzion oddziały przedszkolne 28. 08. 2014 r.
2/18/19 „Elementarz Odkrywców”- program edukacji wczesnoszkolnej< edukacja wczesnoszkolna T. Janicka klasy I,II 31. 08. 2017 r.
3/18/19 „Doświadczanie świata” edukacja wczesnoszkolna M. Kędra klasy III 28. 08. 2014 r.
4/18/19 „Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa klasy 1 – 3, zgodny z podstawą programową z dn. 14.02.2017 r.< język angielski I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska klasy I, II 31. 08. 2017 r.
5/18/19 „Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3” edukacja wczesnoszkolna I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska klasy III 28. 08. 2014 r.
6/18/19 „Nowe Słowa na start” – program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV – VIII szkoły podstawowej< język polski M. Derlukiewicz klasy IV, V,VII, VIII, 31. 08. 2017 r.
7/18/19 „Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej  * język polski A. Klimowicz, K. Brząkalik klasy  VI 28. 08. 2015r.
8/18/19 „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII”< język angielski J. Stefańska klasy IV,V, VII, VIII 31. 08. 2017 r.
9/18/19 „Język angielski” – II etap edukacyjny klasy IV – VI. Program nauczania zgodny  z podstawą programową z 23 grudnia 2008 r. i 27 sierpnia 2012 r. język angielski M. Bogucka, D. Łoś klasy VI 28. 08. 2014 r.
10/18/19 Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny), klasy 7 – 8, poziom II. 2/A1< język niemiecki A. Jaroszewska klasy VII, VIII 31. 08. 2017 r.
11/18/19 „Matematyka z Plusem” – program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 w szkole podstawowej< matematyka M. Jucewicz, M. Karpinski, J. Lech klasy IV, V, VII, VIII 31. 08. 2017 r.
12/18/19 „Matematyka z Plusem” – Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).  * matematyka M. Jucewicz, M. Dobrowolska, M. Karpiński klasy VI 28. 08. 2015r.
13/18/19 „Tajemnice przyrody” – program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej< przyroda J. Golanko klasy IV 31. 08. 2017 r.
14/18/19 „Na tropach przyrody”-program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej przyroda B. Dziedzic klasy VI 28. 08. 2014 r.
15/18/19 „Podróże w czasie” – program nauczania historii w szkole podstawowej< historia R. Tocha klasy IV, V,VII, VIII 31. 08. 2017 r.
16/18/19 „Wczoraj i dziś” – program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej historia i społeczeństwo G. Wojciechowski klasy VI 28. 08. 2014 r.
17/18/19 Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej< wychowanie fizyczne S. Żołyński klasy IV, V,VII, VIII 31. 08. 2017 r.
18/18/19 „Wychowanie fizyczne – autorski program nauczania, szkoła podstawowa, klasy 4-6. Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.” Wychowanie fizyczne A. Romanowska klasy VI 28. 08. 2014 r.
19/18/19 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej – „Lekcja muzyki”< muzyka M. Gromek, G. Kilbach klasy IV, V, VII 31. 08. 2017 r.
20/18/19 „Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej” muzyka M. Gromek, G. Kilbach klasy VI 28. 08. 2014 r.
21/18/19 „Program nauczania plastyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej”< plastyka J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak klasy IV, V,VII 31. 08. 2017 r.
22/18/19 „Do dzieła!”.  Program nauczania ogólnego  plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Plastyka J. Lukas, K. Onak klasy VI 28. 08. 2014 r.
23/18/19 „Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”< technika L. Łabecki, M. Łabecka klasy IV ,V 31. 08. 2017 r.
24/18/19 „Jak to działa?” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej zajęcia techniczne L. Łabecki klasy VI 28. 08. 2014 r.
25/18/19 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to !”< informatyka M. Kęska klasy IV, V,VII, VIII 31. 08. 2017 r.
26/18/19 „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej zajęcia komputerowe M. Kęska klasy VI 28. 08. 2014 r.
27/18/19 Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV, VII „Wędrując ku dorosłości”< wychowanie do życia w rodzinie T. Król klasy IV, V,VII,VIII 31. 08. 2017 r.
28/18/19 „Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie T. Król klasy VI 28. 08. 2014 r.
29/18/19 Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – „To jest fizyka”< fizyka M. Bracin, W. Śliwa klasy VII,VIII 31. 08. 2017 r.
30/18/19 Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”< chemia T. Kulawik, M. Litwin klasy VII, VIII 31. 08. 2017 r.
31/18/19 Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta Nowa”< geografia E. Tuz, B. Dziedzic klasy V,VII, VIII 31. 08. 2017 r.
32/18/19 Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. „Puls Życia”< biologia A. Zdziennicka klasy V,VII, VIII 31. 08. 2017 r.
33/18/19 „Program nauczania religii –Kochamy dobrego Boga” religia ks. S. Łabendowicz oddziały przedszkolne 28. 08. 2014 r.
34/18/19 „Program nauczania religii – W drodze do wieczernika” religia ks. S. Łabendowicz klasy I- II-III 28. 08. 2014 r.
35/18/19 „Program nauczania religii – Poznaję Boga i w Niego wierzę” religia ks. S. Łabendowicz klasy IV-V-VI 28. 08. 2014 r.
36/18/19 „Program nauczania religii – Pójść za Jezusem” religia ks. S. Łabendowicz klasy VII, VIII 28. 08. 2014 r.
37/18/19 „Program własny –doradztwo zawodowe” < doradztwo zawodowe W. Rutkowski klasy VII,VIII 31. 08. 2017 r.
38/18/19 „Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej”> edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma klasy VIII 30. 08. 2018 r.
39/18/19 „Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkół podstawowych”> wiedza o społeczeństwie Barbara Furman klasy VIII 30. 08. 2018 r.

Daty dopuszczenia programów nauczania:

Bez oznaczenia * : 28. 08. 2014

Z oznaczeniem * :  28. 08. 2015

Z oznaczeniem < : 31. 08. 2017

Z oznaczeniem > : 30. 08. 2018