Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 sięga roku 1985, kiedy to decyzją władz miasta oraz Wydziału Oświaty i Wychowania otwarto nową placówkę na terenie najmłodszego wówczas osiedla 35 – lecia. Oddany do użytku obiekt obejmował: Szkołę Podstawową nr 24, Studium Nauczycielskie i Przedszkole nr 46. W samej tylko „podstawówce” naukę rozpoczęło w 38 oddziałach 1200 uczniów.

2 września 1985 roku był szczególnym dniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszyscy przyczynili się bowiem do tego, że szkoła została oddana do użytku rok przed planowanym terminem. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy wszystkich tych środowisk, szczególnie w końcowej fazie prac przy porządkowaniu i urządzaniu budynku. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 1985/86 otworzył pierwszy dyrektor placówki Waldemar Turek. Funkcje wicedyrektorów pełnili: Barbara Grodecka, Jadwiga Miżejewska oraz Gabriela Smurzyńska. Początkowo w nowym obiekcie zatrudniono 59 nauczycieli.

W roku szkolnym 1987/1988 naukę rozpoczęło 1874 uczniów zgromadzonych w 53 oddziałach szkolnych i 5 oddziałach przedszkolnych. Oznaczało to konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w ciągu sześciu dni tygodnia. Tylko dzieci klas I-III miały wolne soboty.

Od początku istnienia szkoły głównym jej celem było zapewnienie wychowankom jak najwyższego poziomu nauczania oraz dobrych warunków rozwoju. Na szeroką skalę prowadzono zajęcia pozalekcyjne. Aktywnie rozwijały swoją działalność organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań.

W roku szkolnym 1989/1990 wprowadzono religię, jako jeden z nadobowiązkowych przedmiotów nauczania. Przez wiele lat PSP nr 24 była „szkołą ćwiczeń”. To tutaj pogłębiali swoją wiedzę i stawiali pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela studenci – słuchacze Studium Nauczycielskiego.

W roku szkolnym 1991/1992 została otwarta filia PSP nr 24 przy ul. Piwnika. W nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci z „zerówek” i klas I-III, mieszkające na Osiedlu „Gołębiów II”. W tym roku pożegnaliśmy też dotychczasowego dyrektora placówki Waldemara Turka. Nowym dyrektorem PSP nr 24 został Leszek Pożyczka, a jego zastępcą Wojciech Patkowski. Rok szkolny 1993 -1994 przyniósł zmianę nazwy szkoły na Publiczną Szkołę Podstawową nr 24.

Kolejne ważne zmiany nastąpiły w roku 1995/96

Dn. 03.04.1995 r. pożegnaliśmy dyrektora Leszka Pożyczkę, który objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty. Tego samego dnia odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Zarządu Miasta: prezydenta Ryszarda Fałka i naczelnika Stanisława Prażmowskiego. Obowiązki dyrektora szkoły przekazano Wojciechowi Patkowskiemu. Naczelnik Stanisław Prażmowski pozytywnie ocenił pracę naszej szkoły i poinformował o jej wysokiej pozycji w rankingu szkół radomskich, a nawet województwa. Na stanowiska wicedyrektorów powołane zostały: Anna Lasota i Mariola Wojtowicz.

W tym samym roku, po dziesięciu latach istnienia, nasza placówka doczekała się swojego Patrona. Uroczystość poprzedzona została udziałem naszej delegacji w odsłonięciu pomnika Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. 10.06.1995 r. uczniowie klasy 5b i 8b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 wraz z wicedyrektor Anną Lasotą i nauczycielką Urszulą Żurowską byli świadkami tego wydarzenia. Na wniosek Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 nadano imię Kornela Makuszyńskiego. Uroczystość odbyła się 14 września 1995 r. Mszę św. w Parafii Chrystusa Króla celebrował ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup Edward Materski i ks. kanonik Jan Niziołek. W czasie mszy księża poświęcili tablicę pamiątkową i sztandar szkoły, który zaprojektował nauczyciel plastyki, Jerzy Kubicki. Od tego wydarzenia corocznie uroczyście obchodzimy Urodziny Patrona. Urządzane z tej okazji bale i uroczystości stały się już naszą tradycją.

Kolejnym innowacyjnym posunięciem w historii naszej placówki było zorganizowanie w 1997 roku klasy integracyjnej, do której uczęszczało troje niewidomych uczniów.

Rok 1998/99 był rokiem przełomowym dla wszystkich nauczycieli i uczniów. W czerwcu PSP nr 24 opuścili podwójni absolwenci. Byli to uczniowie klas ósmych, którzy po egzaminach wstępnych rozpoczęli naukę w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Absolwentami zostali także szóstoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w trzyletnim gimnazjum. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. wprowadziła zmianę ustroju szkolnego. Ustanowiła trójstopniowy ustrój, na który złożyły się: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnie liceum profilowane, obok którego przewidziano także dwuletnią szkołę zawodową. Szkoły podstawowe i gimnazja zostały oddzielone, nawet jeśli początkowo mieściły się w jednym budynku.

W roku szkolnym 1999/2000 w związku z nową ustawą nastąpiły również duże zmiany w naszej szkole. Odeszli ostatni ósmoklasiści. W związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów znacznie uszczupliło się grono pedagogiczne. Mury naszej szkoły opuściła też wicedyrektor Anna Lasota. 01.09.1999 r. powołano dwoje nowych wicedyrektorów: Halinę Cender-Turską oraz Jerzego Kubickiego. W 2000 roku przestała funkcjonować filia przy ul. Piwnika. Zmniejszyła się znacznie liczba dzieci. Uczniowie filii przeszli do nowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Rapackiego. W tym roku nastąpiło też otwarcie szkolnej czytelni. Inicjatorkami jej założenia były panie: Bożena Majcher i Jolanta Oleszczuk.

23 marca 2001 roku byliśmy gospodarzami pikniku podczas I Kongresu misyjnego dla dzieci. Mieliśmy wówczas zaszczyt gościć u siebie ś.p. biskupa Jana Chrapka – ordynariusza diecezji radomskiej, który pozostawił po sobie cenne pamiątki w postaci wpisu do kroniki szkoły i dyplomu – podziękowania.

9 czerwca 2005 roku dyrektor Wojciech Patkowski kolejny raz wygrał konkurs na dyrektora PSP nr 24. Funkcje wicedyrektorów objęli: Mariola Wojtowicz oraz Jerzy Kubicki.

13 października 2005 roku obchodziliśmy potrójne święto: 20 – lecie szkoły,10 – lecie nadania imienia szkole: ufundowanie sztandaru i wmurowanie pamiątkowej tablicy naszego Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, którą celebrował ks. bp. Stefan Siczek wraz z proboszczem parafii ks. Janem Niziołkiem. Następnie zaproszeni goście: bp Stefan Siczek, księża naszej parafii, przedstawiciele władz oświatowych miasta, kuratorium, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele ZHP, byli pracownicy naszej szkoły, emeryci, obecni nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice spotkali się na uroczystej akademii.

Scenariusz uroczystości przygotowała i program wyreżyserowała polonistka Teresa Karwat. Pomogły jej panie: Irena Krawczyk, Barbara Kurasiewicz, Bożena Guziak oraz Ewa Rajkiewicz-Piekarz. Zebranych powitał dyrektor Wojciech Patkowski, który krótko nawiązał do potrójnego święta naszej szkoły, a potem oddał głos uczniom. Dzięki montażowi mieliśmy możliwość ponownego przeżywania chwil ważnych dla społeczności naszego osiedla – „Gołębiów I”. Były łzy wzruszenia, podziękowania i humorystyczne wspomnienia, bo przecież przez 20 lat przeplatały się ze sobą problemy, czasem porażki, ale też sukcesy i śmieszne sytuacje.

W trakcie uroczystości byli dyrektorzy placówki PSP nr 24: Waldemar Turek i Leszek Pożyczka otrzymali „Ordery Uśmiechu i Serca”. Z okazji Dnia Edukacji z rąk władz oświatowych i dyrekcji szkoły wyróżniający się pracownicy otrzymali nagrody i odznaczenia.

Na zakończenie członkowie chóru szkolnego, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zaśpiewali znaną nastrojową piosenkę. Po części oficjalnej wspólnie z emerytami i innymi pracownikami szkoły wspaniałą zabawą uczciliśmy JUBILEUSZ w restauracji „Pod Lipami”.

Uroczystość XX – lecia szkoły skłoniła nas do refleksji, wspomnień i podsumowania wspólnego dorobku. Jesteśmy przekonani, że należycie spełniamy nasze zadania i jednocześnie żywimy głęboką nadzieję, że za kolejne 20 lat będziemy mogli powiedzieć to samo.

LATA 2006-2010

Kolejnym ważnym krokiem było unowocześnienie sal lekcyjnych i remonty wszystkich sanitariatów.

I w końcu nadszedł czas na pierwszy krok w komputeryzację procesu dydaktyczno – wychowawczego. W 2006 roku powstaje sala   informatyczna, a rok później Internetowe Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej, które mieści się w czytelni. Obydwie pracownie powstały w ramach realizacji projektów unijnych “Pracownia komputerowa dla szkół” oraz “Internetowe Centra Informacji Multimedialnej”

Na sukces nie trzeba było długo czekać, bo już w 2007 r. nasza strona internetowa wygrała Ogólnopolski Konkurs portalu Interklasa na najlepszą witrynę szkolną.

 

We wrześniu 2008 oddaliśmy nowo powstałym oddziałom Przedszkola Publicznego nr 1 budynek nauczania zintegrowanego. Dzieci pięcio- i sześcioletnie (oddziały przedszkolne) przeniosły się do głównego budynku naszej szkoły. Do ich potrzeb dostosowano i odnowiono klasopracownie. Wg nowoczesnych standardów

zostały również przebudowane i urządzone toalety.

 

Dokładnie 6 grudnia 2008 roku, na Mikołajki, placówka wzbogaciła się o kompleks boisk w ramach programu „Orlik 2012”. Nowoczesna infrastruktura sportowa została udostępniona dzieciom i młodzieży i umożliwiła im aktywne uprawianie sportu.

 

W następnych latach 2008-2010 rozpoczęto w naszej placówce termomodernizację. Wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany, pomalowano elewację, docieplone zostały stropy i wymieniono pokrycie dachowe. Dokonano również wymiany instalacji odgromowej. Przez cały rok szkolny 2009 trwał kapitalny remont segmentu sportowego. Wymieniono nawierzchnie oraz przebudowano szatnie i sanitariaty. Uroczyste otwarcie nowoczesnego, długo oczekiwanego przez uczniów, nauczycieli i rodziców obiektu sportowego było radosnym świętem.

Od września 2010 roku uczniowie naszej szkoły mogą się bawić, uczyć i kreatywnie spędzać czas w „Sali zabaw”, powstałej dzięki programowi „Radosna szkoła”.

 

LATA 2011-2015

W styczniu 2011 roku hucznie obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia działalności szkoły. Na uroczystą akademię przybyły władze oświatowe, dyrektorzy radomskich szkół,  uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i emeryci. Podczas  uroczystości nagrodzono wyróżniających się nauczycieli. Jak przystało na prawdziwy jubileusz, uroczystość uświetnił program artystyczny, a na koniec na scenie pojawił się tort.

W 2012 r. na terenie szkoły urządzono atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych. Obiekt powstał również dzięki projektowi ,,Radosna Szkoła”. Chętnie korzystają z niego uczniowie klas 0-3 oraz stali bywalcy świetlicy szkolnej.

W latach 2012-2015, w ramach edukacyjnych projektów unijnych, na szeroką skalę realizowano zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia. Wdrożono  projekty:,,Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów radomskich szkół podstawowych, dla klas I-III” oraz “Lepsza edukacja, najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek.

Szkoła pozyskała z tego tytułu nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny.

Również nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Korzystaliśmy m.in. z takich projektów jak: „Akademia P,rofesjonalnego Nauczyciela”, „Nauczanie z TIK XXI wieku”, „Doskonalenie kompetencji humanistycznych”, „Era ewaluacji w edukacji”, „Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli- język angielski”.

W tym roku przeprowadzano też sukcesywną wymianę oświetlenia w placówce.

 

LATA 2016-2020

W roku 2016 placówka wzbogaciła się o kolejny obiekt rekreacyjny- siłownię na świeżym powietrzu.  W tym samym roku użyczyliśmy Przedszkolu nr 1 kolejne pomieszczenia- parter segmentu klas młodszych.

Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej zaowocowała elitarnym projektem, tym razem dla kadry- w sierpniu 2017 r. grupa 6 nauczycieli z naszej szkoły w ramach programu Erasmus Plus uczestniczyła w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. W ramach programu nauczyciele przez dwa tygodnie doskonalili swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w kursach w legendarnym, angielskim Cambridge.

 

W roku 2017 r., nasza szkoła przeszła prawdziwą ,,rewolucję”. Na mocy kolejnej reformy oświaty, przywrócono ośmioklasową szkołę podstawową. Trzeba było przygotować placówkę do przedłużenia nauki i większej liczby dzieci. Decyzją Rady Miejskiej VII LO zostało przeniesione do budynku przy ulicy Warszawskiej. W roku szkolnym 2017/2018 korzystaliśmy z części sal VII LO, a od września 2018 r. przejęliśmy cały budynek.

 

W latach 2017- 2020 r.  – sukcesywnie przeprowadzano liczne remonty sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, sali teatralnej, remont i wyposażenie kuchni oraz szatni szkolnej, modernizacja pracowni komputerowej, utworzenie pracowni chemiczno- fizycznej, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów wicedyrektorów.

W 2020 roku rozpoczęliśmy w ramach unijnego projektu “Uczymy indywidualnie, komplementarnie” realizację zajęć dodatkowych (rozwijających i wyrównawczych) dla uczniów klas VI-VIII z chemii, fizyki, języka niemieckiego, biologii i matematyki.  Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne sprzęty IT  oraz pomoce dydaktyczne i  wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.

W marcu 2020 roku w kraju i na świecie wybuchła epidemia. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa uczniowie uczą się, przebywając w domach, w trybie tzw. nauczania zdalnego. Wdrożenie nowoczesnej formy nauczania, jaką jest e-edukacja, nie byłoby możliwe, gdyby nie właściwe przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Nauczanie zdalne jest tylko przykrą koniecznością, wymuszoną przez sytuację związaną z pandemią i wszyscy z niecierpliwością oczekujemy powrotu do szkolnych ławek.

 

Przez kolejne lata funkcjonowania szkoły zmieniali się dyrektorzy. Kolejno tę zaszczytną funkcję pełnili: 

Pan Waldemar Turek (1.IX.1985-31.VII.1991),

Pan Leszek Pożyczka (1.IX.1991-31.III.1995),

Pan Wojciech Patkowski (p.o.  1.IV.1995-31.IX.1995; 1.IX. 1993 – 1.VIII.2020-dyrektor),

w roku szkolnym 2020/2021 pełniącą obowiązki dyrektora jest Pani Sylwia Puchalska.

Na przestrzeni lat dyrektorów wspierali wicedyrektorzy: Barbara Grodecka, Gabriela Smurzyńska, Jadwiga Miżejewska, Daniela Bednarczyk, Halina Cender-Turska, Anna Lasota, Wojciech Patkowski, Małgorzata Kurys, Mariola Wójtowicz, Jerzy Kubicki, Irena Wojciechowska, Olga Skrok, Katarzyna Nowakowska, Beata Trzpil-Zwierzyk.

W budowaniu renomy szkoły pomagali jej nauczyciele, których było bardzo wielu i nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, ale chylimy przed nimi czoła, bo gdyby nie ich zaangażowanie, dziś nie bylibyśmy taką szkołą, jaką jesteśmy.

 

JAK JEST DZISIAJ?

Budynek szkolny składa się z 3 segmentów trzykondygnacyjnych, segmentu jednokondygnacyjnego i piwnicy. W szkole znajduje się 29  sal lekcyjnych i dwie pracownie komputerowe. Posiadamy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, czytelnię, bibliotekę i świetlicę szkolną Część sportową stanowi Hala sportowa, dwie małe sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne. Mamy gabinety do zajęć specjalistycznych (logopedia, rewalidacja, terapia), gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, gabinet pielęgniarki. Jest kuchnia, stołówka szkolna. Na parterze szkoły znajduje się gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, a na piętrze gabinety wicedyrektorów, księgowość, kadry i gabinet Intendentki.

Na terenie szkoły mamy boiska „Orlik”, plac zabaw dla dzieci, siłownię oraz boisko trawiaste i asfaltowe.

Nauczyciele rozwijają uzdolnienia i zainteresowania uczniów prowadząc wiele zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda szkolny, nauczyciele wspierający proces nauczania, nauczyciele rewalidacji. Zapewniamy uczniom opiekę pielęgniarki.

W szkole działa aktywnie Samorząd Szkolny, Szkolne Koło “Caritas” oraz szkolne koło LOP. Szkolne koło LOP corocznie uzyskuje I miejsce w konkursie “Najlepiej pracujące koło LOP”. Za swoją wzorową działalność otrzymało zaszczytny tytuł SUPERMISTRZA LOP.

Uczniowie osiągają wspaniałe wyniki w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, a także w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Godnie reprezentują szkołę w zawodach sportowych i osiągają ogólnopolskie sukcesy, min. dwukrotnie nasza uczennica zajęła I miejsce w skoku w dal w Ogólnopolskim Finale Grand Prix Czwartków Lekkoatletycznych. Inna uczennica w tych samych zawodach zajęła I miejsce w rzucie piłeczką palantową.

Nasi uczniowie osiągają także bardzo dobre wyniki w sprawdzianach zewnętrznych. Organizujemy wiele imprez środowiskowych, uczestniczymy w wielu ogólnopolskich akcjach np. “Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza”, “Sprzątanie świata”. Od wielu lat bierzemy także udział w finałach WOŚP. Realizujemy programy “Trzymaj formę”, “Szklanka mleka”, a od roku 2010/2011 -“Owoce i warzywa”. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych np. “Baw się i bądź bezpieczny”.

Na stałe w kalendarz szkolny wpisały się uroczystości państwowe, apele okolicznościowe, konkursy i zawody, wycieczki oraz akcje charytatywne.

Chcemy, by wszystkie podejmowane przez nas działania sprzyjały tworzeniu przyjaznej atmosfery, pomagały dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej, wprowadzały w świat wartości, ukazując ich właściwą hierarchię. Pomagamy odkryć i wykorzystywać możliwości i talenty uczniów, wdrażamy do samokształcenia, wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i sztuki, stwarzamy warunki do nauki dzieciom niepełnosprawnym. Wielokrotnie uczniowie zajęli I miejsce w konkursie na najładniej ubraną choinkę “Gwiazdka na deptaku”.    Wspieramy rodziców w wychowaniu. Dbamy na co dzień o to, by szkoła była wspólnotą, a wszyscy jej członkowie byli jednakowo ważni.

Przez lata w szkole, która miewała nawet po osiem klas jednego rocznika, prężnie rozwijał się sport, działało harcerstwo, prowadzono liczne koła zainteresowań. Szkołę tworzyli uczniowie i nauczyciele, którzy nawet w trudnych dla naszego kraju czasach potrafili kształcić piękne umysły i dobre serca.

Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom. W jej murach odnaleźć można wiedzę, patriotyzm i wiarę szerzoną wśród dzieci i młodzieży przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły.