REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu
obowiązuje od 1 września 2020 r.

§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki szkolnej   oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. do 3 osób.Nie ma możliwości korzystania z czytelni ani stanowisk komputerowych.
  § 2
  ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 3. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 4. Książki dla uczniów klas I-III może zamawiać i odbierać nauczyciel wychowawca.
 5. W celu zamówienia książki przez uczniów klas IV-VIII należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  a) napisać na adres mailowy biblioteka@psp24.radom.pl lub psp24biblioteka@poczta.onet.pl  podając:   tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
  b) napisać poprzez  e-dziennik do nauczyciela bibliotekarza
  c) dokonać rezerwacji na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą https://oswiatawradomiu.molnet.mol.pl/ , po zalogowaniu  się   wybieramy lokalizację  biblioteki czyli PSP 24, wyszukujemy potrzebną książkę i dokonujemy rezerwacji.
  d) osobiście, każdego dnia w godzinach 9.00- 13.00
 6. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia lub na trzeci dzień po złożeniu zamówienia po godz.11:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.
 7. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

 

§3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Użytkownicy biblioteki zwracaną książkę zostawiają w oznakowanym pudełku, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 

§4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 3. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 4. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.

 

§5

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W PRZYPADKU NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. W tym okresie dopuszcza się pracę biblioteki i wypożyczanie książek.
 2. Wypożyczanie odbywa się po wcześniejszym zamówieniu książek, patrz §2 pkt 4; ust a, b, i c
 3. Po zamówione książki przychodzi uczeń zdrowy, nie przebywający na kwarantannie lub izolacji, zabezpieczony maseczką ( usta i nos) i w rękawiczkach ochronnych lub po zdezynfekowaniu rąk.
 4. Książki odbieramy w wejściu do szkoły nr 1 w ciągu następnych dwóch dni w godzinach 11.00-14.00.
 5. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, przed szkołą zachowują dystans społeczny,

min.  2 m.