Tag: rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

Szanowni Rodzice, 1 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. Zgłoszenia/wnioski przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 20 marca 2023 do godz. 15.00. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem […]

Zobacz więcej