Tag: Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniach od 12 marca, od godz. 8.00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy dostarczyć do szkoły w zaklejonej kopercie do 26 marca 2021, do godz. 12.00. Urna na powyższe dokumenty znajduje się przy wejściu nr 1. Od 31 marca od godz. 10.00 do 14 kwietnia, od godz. 13.00 należy dostarczyć formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów […]

Zobacz więcej