Tag: rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023

Szanowni Rodzice, 8 marca o godz. 10.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. Zgłoszenia/wnioski przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na terenie Gminy Miasta Radomia należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły do 1 kwietnia 2022 do godz. 15.00. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 48 344 12 27 Zarządzenie […]

Zobacz więcej