Dzień Bezpiecznego Internetu

Od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegorocznej edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!” i przypada na 9 lutego. Nasza szkoła również dołącza się do szczytnej idei poprzez następujące działania:

– Zajęcia edukacyjne w formie pogadanek, prezentacji i filmów edukacyjnych na lekcji informatyki dla uczniów klas IV-VII
– Wykonanie plakatu pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

– Przygotowanie prezentacji multimedialnych „Zasady Netykiety”.

– Zaprojektowanie ulotki nt. Bezpiecznego zachowania w sieci.

– Uczestnictwo nauczycieli w konferencji on-line z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz w proponowanych przez Safer Internet webinarach.