Dzień Tolerancji

15 listopada 2018 r. nasza szkoła włączyła się po raz trzeci w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. W tym roku myślą przewodnią było hasło ,,Przełamujemy bariery”. Pod opieką organizatorów: Edyty Prokop – logopedy, Katarzyny Winiarskiej – psychologa, Katarzyny Świeżewskiej – pedagoga uczniowie przygotowali wiersze i plakaty okolicznościowe. Uczennica – Ania Wojcieska – przygotowała film krótkometrażowy odnoszący się do tematyki tolerancji, przekraczania barier oraz stosunku do osób niepełnosprawnych. Gościem specjalnym obchodów był p. Andrzej Cieślak, od 16 lat poruszający się na wózku. W szczerej rozmowie opowiedział o okolicznościach wypadku, podczas którego uszkodził kręgosłup i ostrzegł uczniów przed niebezpiecznymi zachowaniami. Nawiązując do hasła spotkania, przedstawił z jakimi barierami spotykają się osoby niepełnosprawne oraz jak osoby zdrowe mogą pomóc  je pokonywać. Sam będąc najlepszym przykładem człowieka, który pokonuje wszelakie bariery: pracuje zawodowo, chociaż na I grupę inwalidzką i 80 procent sparaliżowanego ciała, 15 razy był na wózku w Częstochowie na pieszej pielgrzymce. Podziękował obecnej mamie, która pomaga mu w przemieszczaniu się  i wspiera w podejmowanych działaniach. Jako przesłanie do uczniów skierował słowa, aby doceniali, to co mają, wierzyli w Boga i cieszyli się z każdej chwili życia. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali gościa, a na koniec zadawali mu pytania.