Informacja

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie.

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia18 stycznia 2021 r. został zmieniony, dostosowany do obecnie obowiązujących wytycznych MEiN , MZ i GIS „Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu od 1 września 2020 r.” Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do Państwa w wiadomości w e- dzienniku. 

p.o. Dyrektor Szkoły
Sylwia Puchalska