Informacja

Drodzy Państwo,

23 października 2020 roku decyzją władz państwowych i oświatowych w okresie 26.10 – 08.11.2020 w klasach IV – VIII szkół podstawowych, będzie odbywać się tylko nauczanie zdalne. Uczniowie tych klas pozostają więc w domach a nauczyciele prowadzą zajęcia poprzez Teamsy. Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem lekcji wg regulaminu pracy zdalnej (dostępny na stronie internetowej szkoły). Klasy I – III oraz oddział przedszkolny pracują w trybie stacjonarnym oprócz klas, które odbywają kwarantannę. Po odbyciu kwarantanny dzieci wracają do pracy stacjonarnej. Biblioteka i świetlica pracują w trybie stacjonarnym (regulamin dostępny na stronie internetowej).

W przypadku jakichkolwiek sugestii, problemów rodzących się podczas pracy zdalnej, prosimy o powiadamianie wychowawcy klasy, postaramy się wspólnie jak najszybciej je rozwiązać. Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości w e- dzienniku.  Wszystkie nowe informacje będziemy Państwu na bieżąco przekazywać.

Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy w strefie czerwonej. Dbajmy o siebie a tym samym o naszych bliskich.

Z życzeniami zdrowia dla wszystkich
Dyrekcja szkoły