Konsultacje od dnia 1 czerwca 2020r.

Wszystkie konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem i za zgodą rodzica (należy wypełnić zał. nr 1zał. nr 2 – do pobrania ze strony szkoły lub w szkole, przy wejściu). Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się wg harmonogramu konsultacji z dnia  21.05.2020 r.

pobierz: plan konsultacji

PLAN KONSULTACJI NAUCZYCIELI W PSP NR 24 W RADOMIU