Międzynarodowe kolędowanie – 14 grudnia 2022

Boże Narodzenie ma szczególne znaczenie, gdyż oprócz swojego czysto religijno-duchowego wymiaru, jest ono także nośnikiem polskiej kultury i tożsamości narodowej. Nasza szkoła stale podtrzymuje tę piękną bożonarodzeniową tradycję, a świąteczna atmosfera, która temu towarzyszy,  przyczynia się do pogłębiania i wzmacniania relacji międzyludzkich. 14 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowe kolędowanie. W śpiewaniu świątecznych piosenek wzięło udział bardzo wielu uczniów naszej szkoły prezentując się indywidualnie lub w zespołach. Do piosenek bożonarodzeniowych śpiewanych po polsku i angielsku, dołączyli również uczniowie narodowości ukraińskiej i białoruskiej, którzy zaprezentowali piosenki zaśpiewane w swoich ojczystych językach.  To wspólne międzynarodowe kolędowanie dało okazję do wzajemnego poznania różnych obyczajów i wzmocnienia poczucia jedności w naszej szkolnej społeczności.