Modernizacja “Orlika” – Budżet Obywatelski

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekt 152 Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten dotyczy modernizacji „Orlika” przy naszej szkole.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od 5 lipca do 21 lipca 2019 r. w następujących miejscach:
1) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19), w godzinach od 7:30 – 16:30;
2) w Biurze Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9 (pok. 13A), w godzinach od 7:30 – 15:30;
3) w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1, w godzinach od 7:30 – 15:30;
4) w Referacie Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104), w godzinach od 7:30 – 15:30;
5) lub przez stronę internetową www.konsultacje.radom.pl.

Będą także rozmieszczone w ww. terminie na terenie miasta punkty konsultacyjne gdzie będzie można oddać swój głos. Szczegółowa lista punktów dostępna będzie na stronie www.konsultacje.radom.pl.