NABÓR NA STANOWISKO DO PRACY W KUCHNI

1.OKREŚLENIE STANOWISKA

1 etat ( 40 godzin tygodniowo) do pracy w kuchni w Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu.

2. WYMAGANIA

  • Wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe gastronomiczne
  • Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z żywieniem zbiorowym
  • Aktualna książeczka sanepidowska
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
  • Niekaralność i pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy.

3.WYMAGANE DOKUMENTY

  • CV
  • List motywacyjny
  • Kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem w sekretariacie szkoły w terminie do 30.06.2019 r.