Narodowe czytanie 2023

W dn. 22.09.2023r. w naszej szkole odbyła się akcja Narodowe Czytanie, której celem jest propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej

i narodowej tożsamości Polaków.

W tym roku czytaliśmy fragmenty powieści pt. ,,Nad Niemnem”. Artystyczne walory dzieła oddali doskonałą interpretacją głosową lektorzy – dyrekcja oraz uczniowie klas 7c, 7d, 8a i 8b.

Narodowe Czytanie w PSP nr 24 przygotowały panie – Bernadetta Mucha oraz Agata Kwietniewska.

Mamy nadzieję, że ta forma kontaktu z literaturą spodobała się uczniom i zachęciła ich do zapoznania się z twórczością wybitnej polskiej pisarki – Elizy Orzeszkowej.