Powrót do nauki stacjonarnej oddziału przedszkolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 kwietnia 2021 roku zostaje przywrócona stacjonarna działalność oddziału przedszkolnego. Pozostałe klasy będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach do 25 kwietnia 2021 roku.