Rocznica Czerwca 1976

W związku ze zbliżającą się 46 rocznicą protestu robotniczego z Czerwca 1976 we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy w szkole wystawę przypominającą ten dzień. Dr Arkadiusz Kutkowski w ciekawy sposób przybliżył uczniom wydarzenia z dnia 25 czerwca 1976 roku w Radomiu, które przeszły do historii pod nazwą radomskiego Czerwca. Wtedy to robotnicy z kilkudziesięciu zakładów, w tym m.in. z Zakładów Metalowych, Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, a także mieszkańcy miasta zgromadzili się pod siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR i domagali się odwołania podwyżek cen żywności. Po kilku godzinach protest robotniczy został brutalnie i krwawo stłumiony przez jednostki MO i ZOMO. Wielu uczestników strajku zostało aresztowanych i pobitych. Władze jeszcze wieczorem 25 czerwca wycofały się z forsowanego projektu podwyżki cen żywności.