Spotkanie ze Streetworkerami

8 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z członkami grupy „Streetworking Radom”. To osoby, które w ramach “Caritas” Diecezji Radomskiej zajmują się pomocą wobec osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Temat spotkania: “Poszukiwania nieznajomych – praca streetworkera z osobami w kryzysie bezdomności”.

Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów klas 7 i 8 z tematyką bezdomności, uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby innych, zapoznanie z działaniami na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zachęta do aktywnego włączania się w pracę Wolontariatu Szkolnego oraz wyrabianie w uczniach postawy wrażliwości i miłosierdzia wobec osób potrzebujących.

Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony naszej młodzieży.