Sukces naszych uczniów

Dziś, w ramach 70-lecia Radomskiej Rady FSNT NOT, odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnego “Młody Innowator”. W XIV edycji wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy 6B: Natalka Suwała, Filip Kasperski i Dawid Płatos. Serdecznie wszystkim gratulujemy.
Wśród zdjęć znajdziecie również jedno z prawdziwym radomskim wynalazcą, Konradem Kołsutem.