Bezpieczne korzystanie z internetu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zagrożeń i bezpieczeństwa wynikających z korzystania internetu. Prezentacje można pobrać w formacie ppt lub pdf.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET – Katarzyna Świeżewska – pedagog szkolny

Bezpieczenstwo dzieci w sieci Internet

Bezpieczenstwo dzieci w sieci Internet

ZAGROŻENIA W SIECI – Katarzyna Winiarska – psycholog szkolny

Zagrożenia w sieci

Zagrożenia w sieci