Czytam z klasą …

W pierwszym semestrze klasa 2d razem z wychowawczynią Katarzyną Bednarczyk oraz panią Krystyną Pękalską, zrealizowała pierwszą część międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

Pierwszym zadaniem, które wspólnie wykonaliśmy było przeczytanie w klasie lektury pt “Kapelusz Pani wrony” Danuty Parlak. Następnie wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia, które były zawarte w Lekturniku. Jednak na początku, każdy uczeń otrzymał lekturnik, który sobie samodzielnie ozdobił. Po wykonaniu tych zadań, zorganizowaliśmy klasowy quiz wiedzy o lekturze.

         Kolejnym naszym zadaniem było przygotowanie w klasie DRZEWA CZYTELNICZEGO. Obok niego zawisła trójwymiarowa chmurka Tosia, która jest bohaterką całego projektu.  Każdy uczeń włączył się w tworzenie drzewa, które pięknie prezentuje się w naszej klasie. Ponadto każdy uczeń, który przeczytał w domu wybraną książkę, na papierowym “karcie bibliotecznej”, otrzymywał pieczątkę. Na tej karcie bibliotecznej uczniowie zapisywali imię oraz tytuł czytanego utworu. W ten sposób powstał klasowy plakat pokazujący ilość przeczytanych lektur.  Został on umieszczony obok drzewa czytelniczego. Zachęciło to uczniów do wypożyczania kolejnych książek.

5 października, niedługo przed Światowym Dniem Drzewa, zorganizowaliśmy w naszej klasie ŚWIĘTO DRZEWA. Przygotowaliśmy plakaty pt “Co nam dają drzewa”, które rozwiesiliśmy na terenie naszej szkoły.  Następnie udaliśmy się na spacer, podczas którego rozpoznawaliśmy różne gatunki drzew. Zapoznaliśmy się z budową drzewa. Tego dnia przeczytaliśmy opowiadanie “Opowieść starego drzewa”.

Przeczytaliśmy opowiadanie “Mała chmurka w krainie drzew”, a następnie zrealizowaliśmy wybrane zadania umieszczone w scenariuszu zajęć. Były to między innymi przeczytanie opowiadania, oglądanie filmu, wyturlanie drzewa za pomocą kostki do gry, wykonanie plakatu, oraz wykonanie pracy plastycznej.

Na koniec pierwszego modułu, na dużym arkuszu szarego papieru wykonaliśmy w grupach postać głównego Pani Wrony. Ponadto każdy uczeń naszej klasy wykonał Czytusia, który przez kilka dni był dekoracją naszej klasy.

 

 

                                      Klasa 2d z wychowawczynią Katarzyną Bednarczyk
i panią Krystyną Pęklaską

 

Katarzyna Bednarczyk Czytam Z Klasa Modul I