Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku na boisku szkolnym (przy „Orliku”)
– godz. 9.15 – klasy Ioddział przedszkolny ( „0”) wraz z wychowawcami,
– godz. 10.15 – klasy IV wraz z wychowawcami.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej.

Pozostałe klasy rozpoczną rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych z wychowawcami. Harmonogram godzinowy zostanie podany do wiadomości w e-dzienniku (ogłoszenia) do poniedziałku 31.08.2020 r. do godz. 12.00

Dyrekcja szkoły