Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Msza św. godz. 8.00

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I KLASY I – III

Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów klas I rozpoczynają rok szkolny w obecności Dyrektora szkoły i wychowawców o godz. 9.15 na boisku szkolnym przy „Orliku” ( w przypadku złych warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku odbędzie się na sali gimnastycznej).

Po części oficjalnej uczniowie przejdą do wyznaczonych sal z wychowawcami. W tym dniu z dzieckiem może przyjść jedna osoba dorosła. W budynku szkoły, rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek, zachowania dystansu, przynajmniej 1,5 m, od pozostałych uczestników spotkania.

Uczniowie klas II, III spotykają się jedynie ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Wychowawcy czekają na uczniów przy wskazanych poniżej wejściach do szkoły o ściśle określonych godzinach. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe. Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo. Usta i nos zakrywają maseczkami. Po wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły. Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadza dzieci do tego samego wyjścia.

 

KLASY II i III

Harmonogram spotkań z wychowawcami – klasy II – III

Wejście nr 1 ( od sekretariatu)

godz. 9.00  – klasa II c (sala 110) , klasa II e (sala 314),

godz. 9.30 – klasa III b ( sala 212)

 

Wejście nr 2 ( dawne wejście liceum)

godz. 9.00 – klasa II b (sala 211), klasa II d ( sala 205)

godz. 9.30 – klasa III e ( sala 214)

 

Wejście nr 3 ( od kościoła)

godz. 9.00 – klasa III c ( sala 7), klasa III a ( sala 3)

godz. 9.30 – klasa III d ( sala 310)

 

Wejście nr 4 ( przedszkole)

godz. 9.00 – klasa II a ( sala 309)

 

KLASY IV

Uczniowie klas IV rozpoczynają rok szkolny w obecności Dyrektora szkoły i wychowawców o godz. 10.15 na boisku szkolnym przy „Orliku” (w przypadku złych warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku odbędzie się na sali gimnastycznej).

Po części oficjalnej uczniowie przejdą do wyznaczonych sal z wychowawcami. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe. Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo. Usta i nos zakrywają maseczkami. Po wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce.

KLASY V – VIII

Uczniowie klas V – VIII spotykają się jedynie ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Wychowawcy czekają na uczniów przy wskazanych poniżej wejściach do szkoły o ściśle określonych godzinach. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe. Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo. Usta i nos zakrywają maseczkami. Po wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

Wejście nr 1 ( od sekretariatu)

godz. 10.15  – klasa V a (sala 109)

godz. 11.15 – klasa VI e ( sala 23)

godz. 11.45 – klasa VI b ( sala 12)

godz. 12.15 – klasa VII b ( sala 224)

godz. 12.45 – klasa VII e ( sala 205)

godz. 13.15 – klasa VIII b ( sala 223)

 

Wejście nr 2 ( dawne wejście liceum)

godz. 10.15  – klasa V b (sala 214)

godz. 11.15 – klasa VI c ( sala 223)

godz. 11.45 – klasa VI f ( sala 16)

godz. 12.15 – klasa VII c ( sala 26)

godz. 12.45 – klasa VII f ( sala 219)

godz. 13.15 – klasa VIII c ( sala 7)

 

Wejście nr 3 ( od kościoła)

godz. 10.15  – klasa VI a (sala 26)

godz. 11.15 – klasa VI d ( sala 206)

godz. 11.45 – klasa VII a ( sala 22)

godz. 12.15 – klasa VII d ( sala 18)

godz. 12.45 – klasa VIII a ( sala 3)

godz. 13.15 – klasa VIII d ( sala 110)

 

Prosimy o stosowanie się do zasad organizacyjnych i sanitarnych.