Bezpieczny powrót do szkoły

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy nauczaniem stacjonarnym ale stosując się bezwzględnie do przestrzegania najważniejszych zasad higieny: mycia/dezynfekowania rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularnego wietrzenia pomieszczeń. Zmieniająca się sytuacja epidemiczna oraz rozporządzenia płynące z MEN, GIS, MZ mogą wymusić na nas zmianę trybu pracy. Będziemy na bieżąco informować Państwa o zaistniałej sytuacji. Prosimy o systematyczne śledzenie strony internetowej szkoły, dziennika Librus.

Wszelkie uwagi dotyczące spraw związanych z COVID-19 prosimy zgłaszać do Dyrektora Szkoły, sekretariatu lub wychowawców klas.

 

Bezpieczny powrót do szkoły

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS związanymi z powrotem uczniów do szkół 1 września 2020 r. Są to ogólne zasady, na podstawie których opracowujemy procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki naszej placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej 1 września 2020 roku.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronach internetowych i załącznikach

Wytyczne MEN i GIS

Wytyczne Men i GIS

List Ministra Edukacji z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych  wszystkich uczniów o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia ucznia.

 

Dokument należy dostarczyć do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 3 września lub przesłać skan dokumentu na pocztę służbową wychowawcy w powyższym terminie.

 

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I  otrzymają i mogą wypełnić oświadczenia na spotkaniu 1 września.

 

Uczniowie klas II – VIII  otrzymają oświadczenia 1 września, po wypełnieniu przez rodziców dostarczą je do wychowawcy klasy.

 

Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, którzy nie będą obecni na rozpoczęciu roku 1 września proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia.

 

Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania oświadczenia, może odebrać druk od osoby dyżurującej przy wejściu NR 1 do budynku.