Deklaracje dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy i obowiązującymi procedurami.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie oświadczeń i deklaracji załączonych na stronie. W przypadku braku możliwości wydruku prosimy o pobranie wzorów dokumentów ze szkoły.

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zgoda na odbiór dziecka (lub/i) samodzielny powrót do domu