Wnioski o stypendium zamieszkujących na terenie Radomia

Szanowni Państwo,

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 mogą być składane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej, jak również korespondencyjnie i za pośrednictwem platformy e-PUAP, w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, od 1 do 15 września 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura

Pouczenie o sposobie wypełnienia wniosku

Wydatki kwalifikowane