Tag: Świetlica szkolna

Deklaracje dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy i obowiązującymi procedurami. Jednocześnie prosimy o wypełnienie oświadczeń i deklaracji załączonych na stronie. W przypadku braku możliwości wydruku prosimy o pobranie wzorów dokumentów ze szkoły. Regulamin świetlicy szkolnej Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Zgoda na odbiór dziecka (lub/i) samodzielny powrót do domu

Zobacz więcej