Tag: Bezpieczny powrót do szkoły

Bezpieczny powrót do szkoły

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy nauczaniem stacjonarnym ale stosując się bezwzględnie do przestrzegania najważniejszych zasad higieny: mycia/dezynfekowania rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularnego wietrzenia pomieszczeń. Zmieniająca się sytuacja epidemiczna oraz rozporządzenia płynące z MEN, GIS, MZ mogą wymusić na nas zmianę trybu pracy. Będziemy na bieżąco informować Państwa o zaistniałej […]

Zobacz więcej