Sukces naszego ucznia w konkursie MKO pt. “Higieja”

10 maja 2022 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbył się etap
wojewódzki konkursu Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. „Higieja”.
Wzięło w nim udział 220 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego, wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji szkolnych i rejonowych.
Zakres wiedzy obejmował treści podstawy programowej z biologii, edukacji dla
bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego.
Z dumą informujemy, że nasz uczeń – Jakub Klimek z klasy 8C – znalazł się wśród
uczniów, którym poszło najlepiej i uzyskał tytuł laureata powyższego konkursu!
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów