Kwiecień miesiącem wiedzy o Autyzmie

Kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu.
Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 r., aby zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzeby i problemy osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz w celu propagowania wiedzy o nim.
W naszej szkole w ramach obchodów realizowane były w tym miesiącu liczne inicjatywy:
⦁ konkurs pt.: “Na niebiesko dla autyzmu”,
⦁ rozmowy na zajęciach dotyczące spectrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera,
⦁ poznanie Krzysia – wyjątkowego, autystycznego chłopca, bohatera książki Charlesa A. Amenty,
⦁ Dzień koloru niebieskiego,
⦁ akademia pt.: “Autyzm – zrozum, zaakceptuj, pomóż”.

Jedną z najistotniejszych inicjatyw była akademia pt.: “Autyzm – zrozum, zaakceptuj, pomóż”, którą poprowadzili uczniowie klasy VII F wspólnie z wychowawcą oraz nauczycielem współorganizującym proces kształcenia. Jej głównym celem było uświadomienie uczniom, jak mogą widzieć świat osoby ze spectrum autyzmu oraz przedstawienie osób znanych z historii, które według historyków miały to zaburzenie.
Wierzymy, że poszerzanie wiedzy jest kluczem do zrozumienia autyzmu.
Zachęcamy do obejrzenia filmów wymienionych poniżej: