Święto Konstytucji 3 maja

„Rozpłynęła się już pieśń radosna,

głośnym echem po ojczystym kraju,

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju…”

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana jest akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chcąc przybliżyć uczniom to ważne wydarzenie z historii kraju, klasa 8E wraz ze szkolnym chórem przygotowała montaż słowno – muzyczny. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

Uczniowie recytowali wiersze, mówiące o tych wydarzeniach, o miłości do Ojczyzny i o Konstytucji. Utwory były przeplatane pieśniami patriotycznymi, m.in. „Witaj, majowa jutrzenko…”, “Jak długo na Wawelu”, „Miejcie nadzieję” czy “Uwierz, Polsko”.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, którzy podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 maja 1791r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 maja. Mimo że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach I Rzeczypospolitej.

Uczniowie zgromadzeni na widowni dowiedzieli się, jak ważne było uchwalenie Konstytucji i jakie to miało znaczenie dla następnych pokoleń.

W trakcie uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja wręczone zostały również dyplomy oraz nagrody książkowe laureatom Szkolnego Konkursu Ortograficznego oraz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego.

Na zakończenie uczniowie otrzymali wykonane przez harcerzy kotyliony w barwach narodowych oraz zostali zachęceni do ich przypięcia, by godnie uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę.

O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbała p. Joanna Szafrańska, która również sprawowała opiekę nad chórem szkolnym. Za przygotowanie recytacji uczniów odpowiedzialna była p. Teresa Kołtunowicz, dekoracja zaś to efekt pracy p. Katarzyny Szewczyk.