Święto Patrona Szkoły

W dn. 8.02.2024r. obchodziliśmy uroczyście 140. rocznicę urodzin

Kornela Makuszyńskiego – naszego Patrona, wybitnego pisarza, autora poczytnych książek dla dzieci i młodzieży.

Z tej okazji już po raz kolejny wybieraliśmy Słonecznych Uczniów PSP nr 24, czyli dwie najsympatyczniejsze osoby w naszej szkole. O honorowy tytuł Słonecznych Uczniów ubiegało się dziewięcioro dzieci z klas IV – VII.

Aby zdobyć koronę i „miłościwie panować” nam przez cały rok, musieli oni wystąpić przed członkami jury i zaproszonymi gośćmi. Podczas indywidualnych autoprezentacji wykazali się pomysłowością, poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie. Jednym z zadań, z którym znakomicie poradzili sobie kandydaci, było wypicie soku z cytryny ze „słonecznym uśmiechem” na ustach. Pozostałe konkurencje również nie sprawiły im trudności.

Po długich obradach jury w składzie: p. Małgorzata Imbs – Kawczyńska,

p. Monika Ozimek, p. Katarzyna Barańska, a także Julia Korcz z kl. 8a

i Oliwier Bugajski z kl. 8b wybrało Słonecznych Uczniów.

Zostali nimi:

Zuzanna Wawrzos z kl. 5a oraz Adam Korcz z kl. 4b

II miejsce zajęli:

Maja Suwalska z kl. 6d oraz Szymon Trzos z kl. 5e

Podczas uroczystości odbyło się również rozstrzygnięcie następujących konkursów:

– konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera z wybranej książki Kornela

Makuszyńskiego,

– konkurs wiedzy o życiu i twórczości Patrona szkoły

(przygotowany przez p. Agnieszkę Zarembę).

Za najciekawsze wcielenie się w postać literacką jury uznało kreację

Marcina i Grzegorza Jabłońskich z kl. 5b (I miejsce) i Antoniny Balcerowskiej

z kl. 5b (II miejsce).

Największą wiedzą o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego wykazali się:

– Amelia Aderek z kl. 5a I miejsce

– Oliwia Kowalska z kl. 5a II miejsce

– Szymon Lewandowski z kl. 6a III miejsce

– Alicja Sałek z kl. 6c wyróżnienie

Piękną dekorację, podkreślającą uroczysty charakter naszego święta, przygotowała p. Joanna Majchrzak.

O oprawę techniczną naszej uroczystości zadbał p. Sebastian Weremiuk,

a także uczniowie z kl. 8b: Jakub Bojarski, Dawid Płatos, Adrian Wojtala.

Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursów nagrody wręczyła p. dyr. Renata Bojarska.

Uroczyste obchody Dnia Patrona poprowadziła p. Agata Kwietniewska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnej zabawie.