Szkolny Konkurs Recytatorski

13 lutego 2024 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski.

Wzięło w nim udział 25 dzieci z klas IV-VIII.
Cele konkursu: zainteresowanie dzieci twórczością polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Jury w składzie: p. dyrektor Renata Bojarska, p. Urszula Bartnicka, p. Monika Gajda i p. Teresa Kołtunowicz, oceniło występ, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa: dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce Maja Waśniewska – kl. 7A

II miejsce – Anna Kurkowska – kl. 5A

III miejsce – Liliana Kapciak kl. 6C

Wyróżnienia otrzymały:

Hanna Dziatkiewicz kl. 6B

Klaudia Szpilska – kl. 8A

Podczas turnieju wiedzy dla klas szóstych “Mistrz języka polskiego”, zorganizowanego przez p. Agnieszkę Zarembę w dn. 28 lutego 2024 r.
Pani dyrektor Renata Bojarska wręczyła laureatkom konkursu recytatorskiego dyplomy oraz nagrody książkowe.

Zwyciężczynie konkursu będą reprezentowały naszą szkołę w międzyszkolnych konkursach recytatorskich: Warszawsiej Syrence oraz w Małym Konkursie Recytatorskim.
Życzymy dziewczynom powodzenia i dalszych sukcesów.

A wszystkich pozostałych uczniów naszej szkoły zapraszamy już dziś do udziału w konkursie recytatorskim w przyszłym roku.

Organizatorki konkursu: nauczycielki języka polskiego