Szkoła pamięta

W ramach akcji “Szkoła pamięta”, uczniowie naszej szkoły odwiedzili grób powstańca styczniowego Feliksa Woyciechowskiego.  Wizyta ta była szczególnie ważna, gdyż nasza szkoła podjęła się opieki nad tym grobem.  Feliks Woyciechowski był patriotą, który walczył o niepodległość naszej ojczyzny.  Podczas wizyty uporządkowaliśmy jego grób oraz zapaliliśmy znicze, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za jego ofiarność i poświęcenie. Uczniowie mieli również możliwość zapoznać się bliżej z historią życia i działalności Feliksa Woyciechowskiego, co stanowiło wartościową lekcję historii i patriotyzmu.  

Po odwiedzeniu grobu Feliksa Woyciechowskiego, udaliśmy się również na inne groby, gdzie spoczywają patrioci, którzy w różnych okresach dziejowych walczyli o niepodległość Polski. Na grobach bohaterów z okresów I i II wojny światowej, powstań narodowych zapaliliśmy symboliczne znicze i zmówiliśmy modlitwę. 

Ta wyjątkowa akcja miała głębokie znaczenie edukacyjne, przypominając nam, że wolność, niepodległość i wartości, za które walczyli nasi bohaterowie, są niezwykle cenne. Uczestnictwo w takim wydarzeniu uwrażliwia nas na historię Polski, kształtuje naszą tożsamość narodową i buduje silną więź z naszą przeszłością.  

Dzięki akcji “Szkoła pamięta”, mamy okazję zrozumieć, jak ważna jest pamięć i szacunek dla tych, którzy oddali swoje życie dla naszej ojczyzny. Pragniemy kontynuować tę inicjatywę, aby w przyszłości młode pokolenia również miały świadomość i szacunek dla naszych bohaterów i ich nieocenionego wkładu w kształtowanie naszej wielokulturowej i niezależnej Polski.