Usprawnienia dotyczące komunikacji

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W związku z sygnałami dotyczącymi problemów z komunikacją oraz wielu kanałów dystrybucji postaram się odnieść do problemu i przekazać kilka wskazówek. W związku z przygotowaniem w tempie bardzo szybkim formy zdalnego nauczania wszystkie nasze działania będą podlegały analizie i modyfikacji w celu usprawnienia procesu kształcenia. Ze względów technicznych w chwili obecnej cześć zadań spływa za pomocą dziennika elektronicznego, a cześć na platformie Office 365. Pracujemy nad ujednoliceniem formy kontaktu z uczniami i wypracowaniu optymalnej metody pracy. W celu lepszego poznania narzędzi stale publikowane są nowe filmy pokazujące pracę w aplikacjach Office 365. Niestety nagranie tych filmów również musi potrwać, a co za tym idzie dopiero za jakiś czas beðziemy w pełni przygotowani do pracy zdalnej. Obserwując zalecenia jakie płyną od różnych środowisk prace nad formą zdalnego nauczania są na dobrym poziomie. W celu odciążenia Państwa i Uczniów część nauczycieli prowadzi lekcje zdalne za pomocą komunikatora Teams. W tym trudnym okresie należy być gotowym na lekcje zgodnie z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia zajęć. W ten sposób nikt nie zablokuje lekcji innemu nauczycielowi i nie ustali w tym samym czasie wideokonferencji. Zapewne w najbliższym czasie informacja o wideokonferencjach będzie upowszechniana przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Pytania i propozycje związane ze zdalnym nauczaniem proszę kierować do Pana Sebastiana Weremiuka. O wszelkich zmianach dotyczących formy bądź organizacji zajęć będziemy informowali m.in. za pomocą strony internetowej szkoły.

Porady usprawniające kontrolowanie materiału

e-dziennik

 • Włączenie powiadomień w e-dzienniku przychodzących na adres mailowy (ustawienia ->konfiguracja -> powiadomienia mailem o nowych wiadomościach (ustawiamy na tak)
 • Konfiguracja skrzynki mailowej na telefonie ( w przypadku uczniów poczty służbowej ściągamy aplikację outlook i konfigurujemy zgodnie z danymi dostępowymi do Office 365). W ten sposób uczniowie otrzymają powiadomienie o nowej wiadomości na e-dzienniku.

Office 365

 • Konfiguracja aplikacji Outlook na telefonie (jak wyżej), co pozwoli na śledzenie wiadomości i wydarzeń w kalendarzu tj. wideokonferencje. Automatycznie powinny pojawiać się przypomnienia o zaplanowanym spotkaniu.
 • Instalacja na telefonie aplikacji Teams pozwoli odbierać powiadomienia o nowych zadaniach. Każde nowe zadanie generuje powiadomienie w aplikacji, co pozwala w łatwy sposób śledzić zadania do wykonania.

RodziceDublowanie informacji o pracach na e-dzienniku i w aplikacjach Office 365 może doprowadzić do jeszcze większego problemu. Przy nawale pracy możliwym będzie odczytywanie tych samych zadań jako zupełnie innych, co może być spowodowane chociażby różnicą w działaniu obu platform. 

 • Rodzice również mogą zainstalować aplikację Teams danymi dziecka, co da możliwość podglądu i śledzenia prac dziecka. Równocześnie można być zalogowanym na kilku urządzeniach.

  Dublowanie informacji o pracach na e-dzienniku i w aplikacjach Office 365 może doprowadzić do jeszcze większego problemu. Przy nawale pracy możliwym będzie odczytywanie tych samych zadań jako zupełnie innych, co może być spowodowane chociażby różnicą w działaniu obu platform.
   

  Bardzo proszę śledzić poradnik dotyczący pracy w Office 365.