Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna oraz cały świat, musimy zmierzyć się z zadaniami, które nigdy przedtem nie były realizowane przez naszą placówkę, jak i wiele innych szkół w naszym kraju. Zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa i dla Was – Uczniowie – to bardzo trudna sytuacja. Dla większości placówek oświatowych i pracowników oświaty to także wielkie wyzwanie i mierzenie się z nieznanym. W chwili obecnej wszyscy musimy nauczyć się korzystać z nowych narzędzi i usystematyzować kierunek działań w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu edukacji w oparciu o dostępne narzędzia. Opanowanie i przygotowanie warsztatu pracy w zupełnie nowej formie jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości. Dlatego też wszelkie pytania i ewentualne sugestie prosimy zgłaszać do Pana Sebastiana Weremiuka. Na stronie szkoły postaramy się w miarę naszych możliwości umieszczać poradniki dotyczące narzędzi, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia zdalnego.

Jeszcze raz dziękujemy za wyrozumiałość i oczekujemy wsparcia oraz współpracy w wypracowaniu optymalnych metod pracy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Wojciech Patkowski oraz Grono Pedagogiczne PSP24